Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

O nas »

Podstawowe informacje o serwisie

Stefan Wilkanowicz


2011-12-08 15:21:33 / SW

Przez ponad pół wieku o stosunkach polsko-żydowskich czy chrześcijańsko-żydowskich pisało się w Polsce niewiele, milczały też na ogół podręczniki szkolne. Najpierw była wojna i okupacja, później socjalizm i cenzura.

Nic też dziwnego, że szerokie kręgi społeczeństwa dotknięte zostały niewiedzą lub fałszywą wiedzą, powielającą nieprawdziwe stereotypy lub tezy propagandy. Poza Polską także brakuje solidnej wiedzy, rozpowszechnione są upraszczające schematy i niesprawiedliwe sądy.

 

Tymczasem znaczenie tych stosunków rośnie – między innymi za sprawą Jana Pawła II, który nie ustaje w zmierzającychdo usuwania obciążeń przeszłości wysiłkach na rzecz rozwoju dialogu i współpracy między tak bliskimi wspólnotami religijnymi i narodowymi.

 

Nasze Forum chce się do tej współpracy przyczynić przez regularne dostarczanie informacji, rozwijanie refleksji, przedstawianie różnych doświadczeń i nowych propozycji.

 

Na naszych stronach znajdują się działy:

 • wydarzenia – na bieżąco aktualizowane informacje o wydarzeniach związanych z problematyką żydowską, powstające w oparciu o serwisy agencyjne, prasę oraz informacje własne
 • przegląd prasy – uzupełniany co tydzień zestaw omówień i przytoczeń artykułów publikowanych na łamach kilkunastu najważniejszych tytułów prasowych
 • punkt widzenia – felietony, opinie i komentarze znanych publicystów oraz osób zaangażowanych na rzecz dialogu między religiami i narodami.
 • książki – krótkie recenzje nowości wydawniczych, omówienia pozycji klasycznych, bibliografie judaiców wydawanych w Polsce
 • ludzie – wywiady, sylwetki, wspomnienia...
 • studia i dokumenty – dłuższe artykuły oraz repozytorium dokumentów istotnych dla dialogu żydowsko-polsko-chrześcijańskiego.
 • sylwa – teksty różne (reportaże, formy literackie, przedruki ważnych artykułów...).

 

"Forum" ma obecnie dwie wersje językowe, polską i angielską, ale – w razie potrzeby – będą się w nim pojawiały także teksty w innych językach. Jest ono wydawane przez Fundację Kultury Chrześcijańskiej "Znak" we współpracy z Polską Radą Chrześcijan i Żydow oraz "EuroDialogiem", internetowym serwisem poświęconym dialogowi i współpracy europejskiej.

Będziemy rozwijali współpracę z pokrewnymi środowiskami w Polsce i poza jej granicami. Serdecznie do niej zapraszamy.

Będziemy również wdzięczni za wszelkie uwagi o naszej pracy.

Stefan WILKANOWICZ
Fundacja Kultury Chrześcijańskiej "Znak"

Redakcja:

 • Stefan Wilkanowicz – redaktor naczelny
 • Anna Pawlikowska
 • Małgorzata Urszula Fortuna
 • Sylwia Gajownik
 • Izabela Parkitna-Mierzwa

Współpraca:

 • Joanna Bocheńska
 • Anna Dobranowska
 • Zuzanna Pilchówna
 • Waldemar Piasecki, NYC
 • Tomasz Ponikło

 


Teksty umieszczone na naszych stronach www mogą być wykorzystywane bez żadnych ograniczeń, prosimy jedynie o podanie źródła. Będziemy również wdzięczni za dowolne wpłaty na koszty naszego przedsięwzięcia.

W wypadku zamiaru wykorzystania jakiegoś tekstu na zasadzie wyłączności prosimy o porozumienie się z Fundacją.


 

Nasze konto:

41 1240 4533 1111 0000 5434 1522 (Pekao SA)

do druku

poleć stronę