Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Ludzie »

Janusz Poniewierski – prezesem Klubu Przymierze

Oprac. Anna Pawlikowska


30-04-2012 / AP

 Działający od kilku lat w Krakowie Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”, który przyznaje co roku nagrody imienia księdza Musiała za dialog chrześcijańsko-żydowski, ma nowego prezesa. Został nim znany publicysta Janusz Poniewierski.


Janusz Poniewierski /fot. Internet

Janusz Poniewierski /fot. Internet

Redaktor Poniewierski, od lat związany ze środowiskiem Znaku, jest autorem kilku popularnych książek (m.in. „Pontyfikat 1978-2005” i „Kwiatki Jana Pawła II”). W przeszłości był kierownikiem działu religijnego "Tygodnika Powszechnego", a także stałym komentatorem Sekcji Polskiej BBC, Radia Wolna Europa, Radia Kraków i KAI. Ma w dorobku szereg haseł do Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN i wielotomowej encyklopedii Religia. Zredagował kilkadziesiąt książek, między innymi takich autorów jak ks. Józef Tischner, ks. Wacław Hryniewicz, Jerzy Turowicz, George Weigel, a także wybory tekstów Jana Pawła II. W roku 2010 za redakcję „Dzieł zebranych" Jana Pawła II (Wyd. M) otrzymał nagrodę „Totus" przyznawaną przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Od wielu lat jest członkiem redakcji miesięcznika Znak, zaangażowanym w dialog chrześcijańsko-żydowski. Prowadzi bloga poświęconego kwestiom religijnym. W latach 2005-2010 byl członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej.

Red. Poniewierski zastąpił w tej funkcji dotychczasowego, pierwszego prezesa Klubu – profesora Wiesława Kozub-Ciembroniewicza, który został w tej kadencji wiceprezesem "Przymierza".

Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze” zgodnie z intencją założycieli jest miejscem spotkań, wymiany doświadczeń i współdziałania liderów krakowskich instytucji i środowisk zaangażowanych w pojednanie chrześcijańsko-żydowskie i polsko-żydowskie. Klub dąży do przezwyciężania stereotypów i  łagodzenia istniejących napięć. Stara się też popularyzować wzory współpracy i przyjaźni ludzi różnej wiary i pochodzenia.

W swoich działaniach członkowie Klubu „Przymierze” odwołują się do inspiracji – jak piszą – „krakowską tradycją dialogu, symbolizowaną przez Jana Pawła II i patrona (...) Klubu, ks. Stanisława Musiała SJ”.
Ustanowiona przez Klub „Przymierze” Nagroda im. ks. Stanisława Musiała jest jest przyznawana za zasługi na rzecz pojednania polsko-żydowskiego i chrześcijańsko-żydowskiego. Laureaci są wyłaniani przez powołaną przez Klub Kapitułę w dwóch kategoriach: za twórczość promującą ducha dialogu oraz za podejmowanie inicjatyw społecznych na rzecz pojednania. Przewodniczącym Kapituły jest na mocy regulaminu nagrody rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś jej fundatorem jest rektor oraz prezydent Krakowa. Laureatami kolejnych edycji nagrody byli dotychczas: Prof. Joanna Tokarska-Bakir i  Bogdan Białek (2010), Prof. Jan Błoński oraz Miasto i Gmina Chmielnik (2009), Prof. Bożena Wyrozumska i prof. Jerzy Wyrozumski oraz Tomasz Pietrasiewicz i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie (2011), Anna Lebet-Minakowska z Muzeum Narodowego w Krakowie i ks. dr Manfred Deselaers z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu (2012).

do druku

poleć stronę