Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Sylwa »

 W przededniu zamilknięcia FORUM: Żydzi – Chrześcijanie – Muzułmanie polecamy naszym Czytelnikom książkowe wydanie wyboru tekstów stanowiących dorobek kilkunastu lat pracy tego medium. Książka zawiera płytę CD będącą rozwinięciem i dopełnieniem treści zawartych w książce.więcej »

Akcja plakatowa Centrum Simona Wiesenthala w niemieckich miastach /fot. Internet

 We wrześniu niemiecki wymiar sprawiedliwości rozpoczął dochodzenie w sprawie trzydzieściorga byłych strażników z Auschwitz-Birkenau. Może jednak w ogóle nie dojść do wniesienia aktów oskarżenia przeciwko nim. Od czasu rozpoczęcia postępowania kilkoro byłych strażników zmarło.więcej »

 Spośród wszystkich krajów europejskich największy antysemityzm panuje na Węgrzech, w Belgii i we Francji. W każdym razie takie jest przekonanie Żydów mieszkających w tych krajach. Ich opinie zostały zanalizowane w największym tego rodzaju badaniu przeprowadzonym w dziewięciu krajach Unii Europejskiej.więcej »

Jedna z uczestniczek uroczystości w katedrze usiłuje uciszyć protestujących /fot. Internet

Odbywającą się w katedrze w Buenos Aires uroczystość upamiętniającą 75. rocznicę Nocy Kryształowej zakłóciła grupa katolickich fundamentalistów. To pierwszy taki przypadek w dwudziestoletniej historii tych obchodów, organizowanych co roku przez archidiecezję i argentyńskie środowisko żydowskie.  więcej »

Herszel Grynszpan bezpośrednio po ujęciu przez policję /fot. Internet

 75 lat temu Herszel Grynszpan, zdesperowany deportacją do Polski mieszkających w Niemczech Żydów, w tym swojej rodziny, dokonał zamachu na niemieckiego dyplomatę Ernsta vom Ratha. Akt ten posłużył nazistom za pretekst do wywołania fali pogromów Nocy Kryształowej.więcej »

Dzień Reformacji »

31-10-2013 / AP

Ferdinand Pauwels, <i>95 tez Marcina Lutra</i> (1872) /fot. Internet

 Dziś chrześcijanie reformowani na całym świecie obchodzą Święto Reformacji. Przypada ono w dniu ogłoszenia w 1517 r. przez ks. Marcina Lutra na uniwersytecie w Wittenberdze słynnych 95 tez przeciwko nadużyciom Kościoła katolickiego.więcej »

 Nie dojdzie do zapowiedzianej w ubiegłym tygodniu przez kancelarię premiera Izraela audiencji Benjamina Netanjahu u papieża Franciszka. Stolica Apostolska ujawniła, że spotkanie – które miało się odbyć we środę – nigdy w ogóle nie było planowane.więcej »

Aleksander Aronowicz Peczerski, przywódca buntu w Sobiborze /fot. Internet

 W poniedziałek w Sobiborze (Lubelskie) odbyły się obchody 70. rocznicy wybuchu powstania w obozie. Wzięli w nim udział ocalali byli więźniowie tego niemieckiego obozu zagłady. Przywódca powstania, żydowski oficer Armii Czerwonej, zmarł w zapomnieniu w Rostowie nad Donem w 1990 r.więcej »

  Jak wykazują opublikowane ostatnio badania amerykańskiego instytutu Pew Research Center, biali protestanci ewangelikalni w USA pond dwukrotnie częściej niż amerykańscy Żydzi są przekonani, że Izrael jest ziemią daną Żydom przez Boga.więcej »

Himmler przemawia do członków SS /fot. Internet

 4 i 6 października 1943 r. minister spraw wewnętrznych Niemiec Heinrich Himmler wygłosił w Poznaniu dwie mowy, w których otwarcie przyznał, że Niemcy dokonują zagłady Żydów. Zapis tych przemówień sprzed 70 lat został włączony do materiału dowodowego w procesie norymberskim.więcej »

Simchat Tora »

27-09-2013 / AP

Oprac. Małgorzata Urszula Fortuna

 Po zakończeniu Święta Szałasów Żydzi radują się Torą – znakiem przymierza, jakie Bóg zawarł z Izraelem. W święto Simchat Tora, rozpoczynające się w tym roku 26 września, kończy się roczny cykl odczytywania świętej księgi w synagodze.więcej »

Etrog wraz ze srebrnym pojemnikiem oraz lulaw /fot. Internet

 W niedzielę rozpoczęło się święto Sukkot, podczas którego wyznawcy judaizmu wspominają koczowniczą wędrówkę Żydów po wyjściu z niewoli egipskiej. Przez osiem dni – a w Izraelu przez siedem – ich życie toczy się w prowizorycznych szałasach, poza stałymi miejscami zamieszkania.  więcej »

Anna Pawlikowska

Żołnierze izraelscy przenoszą rannego kolegę /fot. Internet

 Izrael obchodzi 40 rocznicę wojny Jom Kipur. Wprawdzie rozegrała się ona w dniach 6 – 25 października, jednak dla Izraelczyków rocznica ta wiąże się z obchodami największego święta w hebrajskim kalendarzu – Jom Kipur, w tym roku przypadającym 14 września.więcej »

Straszne Dni »

06-09-2013 / AP

 Dziesięć dni, które następują po Rosh Haszana, zakończone Dniem Pojednania – Jom Kipur, to w judaizmie czas pokuty, nazywany Dniami Trwogi albo też Strasznymi Dniami, Jamim Noraim.  To właśnie w tym czasie decydują się losy każdego wyznawcy na okres kolejnego roku.więcej »

Oprac. Małgorzata Urszula Fortuna

Płot otaczający białostockie getto /fot. www.HolocaustResearchProject.org

 70. lat temu, 16 sierpnia 1943 roku, wybuchło powstanie w białostockim getcie. Na wieść o planowanej przez Niemców całkowitej likwidacji getta około trzystu żydowskich powstańców pod wodzą Mordechaja Tenenbauma i Daniela Moszkowicza podjęło beznadziejną walkę z niemieckimi żandarmami.więcej »

Oprac. A. Pawlikowska

Samuel Willenberg (w środku) podczas obchodów rocznicy buntu w Treblince /fot. Internet

 2 sierpnia na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Treblince odbyły się uroczystości 70. rocznicy buntu więźniów. Wśród kilkuset uczestników uroczystości był ostatni z żyjących przywódców buntu, Samuel Willenberg, później powstaniec warszawski.więcej »

Anna Pawlikowska

Podpisanie konkordatu w 1925 r. /fot. Internet

 W niedzielę minęło dwadzieścia lat od chwili podpisania konkordatu przez Polskę i Stolicę Apostolską. Ta umowa, mająca charakter porozumienia międzypaństwowego, re­gu­lu­je sto­sun­ki mię­dzy pań­stwem polskim a działającym na jego terenie Kościołem katolickim.więcej »

Fot.: Jonathan Ornstein/ jcatoday.wordpress.com

Ostatnim z panelistów przedstawiających swój punkt widzenia wartości żydowskich, w ramach cyklu wykładów „Idee” (23. Festiwal Kultury Żydowskiej) był Jonathan Ornstein*, dyrektor krakowskiego Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie (JCC Krakow).więcej »

W kolejnym dniu 23. Festiwalu Kultury Żydowskiej, w ramach cyklu „Idee” miało miejsce szczególne wydarzenie. Dwa poprzednie były wykładami – wykład rabina Michaela Paleya i prof. Jonathana Webera. Autorką dzisiejszego wydarzenia była pani Katarzyna Zimmerer* „Być Żydem – żydowskie wartości we współczesnym świecie: W poszukiwaniu tego, czego nigdy nie zgubiłam”. Nie był to wykład a fascynująca opowieść o wielopokoleniowej rodzinie, żyjącej w Europie, której losy naznaczone są wydarzeniami historycznymi i zmieniającymi się uwarunkowaniami społecznymi i kulturowymi, zachodzącymi od XIX w. do teraźniejszości.więcej »

Hans Globke (fot. WikimediaCommons)

Z raportu "Die Rosenburg" – opracowanego na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Sprawiedliwości – wynika, że sędziowie i prokuratorzy, którzy w czasach II wojny światowej współtworzyli aparat represji, po wojnie pozostali bezkarni. Badania komisji historyków ujawniły bulwersujące przykłady karier kontynuowanych nawet kilkadziesiąt lat po wojnie.więcej »

Fot.: Jonathan Weber/ jewishfestival.pl

Kolejny wykład w bloku tematycznym „Idee”, w ramach 23. Festiwalu Kultury Żydowskiej, wygłosił dziś prof. Jonathan Weber* – „Być Żydem – żydowskie wartości we współczesnym świecie: Żydowskie wartości dla współczesnego świata”. Dla wielu ludzi judaizm to religia hołdująca jedynie wywodzącym się z dawnych czasów rytuałom, a przez to pozbawiona kontaktu ze współczesnym światem. Prawda jest jednak taka, że zarówno Biblia hebrajska, jak i Talmud uznają kwestie etyczne jako zasadnicze dla życia żydowskiego. Są one chyba najlepiej wyłożone w liturgii święta Jom Kipur. Podczas wykładu prof. Jonathan Weber proponował, w jaki sposób można ją zastosować do współczesnego świata.więcej »

Michael Paley/fot. Internet

W ramach 23. Festiwalu Kultury Żydowskiej odbywa się cykl wykładów i warsztatów „Idee”, czyli zajęcia dla tych, którzy chcą dyskutować, odkrywać, uczyć się. Wszystkie proponowane wykłady osnute są wokół podstawowych wartości, ich interpretacji oraz możliwości ich realizowania w obecnej rzeczywistości. więcej »

Prezydent RP z małżonką oraz hierarchowie obu Kościołów podczas panichidy w cerkwi greckokatolickiej w Warszawie /fot. Internet

 W 70. rocznicę zbrodni wołyńskiej została 27 czerwca odprawiono w warszawskiej cerkwi greckokatolickiej uroczyste nabożeństwo za zmarłych – panichidę. Dziś ma zostać podpisana deklaracja Kościołów z Polski i Ukrainy w sprawie zbrodni wołyńskiej.więcej »

 W roku 2012 liczba uchodźców i przesiedleńców na świecie sięgnęła 45,2 mln osób. To najwyższy poziom od 18 lat. Dane te ogłosiło biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR)z okazji Światowego Dnia Uchodźców, który obchodzimy 20 czerwca.więcej »

Mauzoleum ajatollaha Chomeiniego pod Teheranem /fot. Internet

 Za uśmiechami i ogólną radością wywołaną triumfem Hassana Rohaniego w pierwszej turze irańskich wyborów prezydenckich czai się osobista tragedia: jego starszy syn w 1992 r. popełnił samobójstwo w proteście przeciwko zaangażowaniu ojca po stronie ajatollaha Chameneiego.więcej »

Fragmenty macew z mostu w Brzezinach /fot. Internet

 Żydowskie nagrobki z zabytkowego cmentarza w Brzezinach z województwie łódzkim, podczas wojny użyte przez Niemców do budowy mostu na rzece Mrożyca, po 60 latach powrócą na swoje miejsce.więcej »

 Jak wynika z badań komisji historycznej analizującej dokumentację resortową, fundamenty wymiaru sprawiedliwości w Republice Federalnej Niemiec po 1949 r. tworzyli prawnicy związani wcześniej z nazizmem.więcej »

Joanna Bocheńska

Iwan Łupandin, Jelena Twierdisłowa, Igor Baranow i Michaił Dimitriew podczas moskiewskiego spotkania /fot. J. Bocheńska

 29 maja w Moskwie w siedzibie Wydawnictwa Uniwersytetu Moskiewskiego odbyła się promocja rosyjskiego wydania dwóch książek: "Rosja, katolicyzm i sprawa polska" Andrzeja Walickiego oraz "Płomień wieczności. Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego" Krzysztofa Michalskiego.więcej »

Anna Pawlikowska

Żydzi z getta w Brodach w oczekiwaniu na deportację /fot. Internet

 70 lat temu, 21 maja 1943 roku, Niemcy zlikwidowali getto w Brodach. Kilkuset jego mieszkańców zamordowano na miejscu, pozostali – w liczbie około 3.5 tysiąca osób – zostali wywiezieni do obozu na Majdanku.więcej »

 - Tam, skąd pochodzę, oglądanie filmów uważa się za coś niedopuszczalnego – mówi Mendy Pape, niegdyś członek ultraortodoksyjnej żydowskiej gminy w Montrealu. Należy do coraz liczniejszej grupy młodych ludzi szukających swojej drogi w świeckim społeczeństwie.więcej »