Studia i dokumenty »

Przeciwko insynuacjom prof. Krzysztofa Jasiewicza


04-04-2013 / AP

 Magazyn popularnonaukowy „Focus” w swoim dodatku poświęconym rocznicy powstania w getcie opublikował wywiad z profesorem PAN, który oskarża Żydów o „zło”, „tworzenie mowy nienawiści” i „aktywny udział w mordowaniu własnego narodu”. Oświadczenia w tej sprawie wydała Gmina Żydowska, a także "Otwarta Rzeczpospolita".


Oto treść oświadczenia Gminy Wyznaniowej Żydowskiej: 

W imieniu warszawskiej społeczności żydowskiej wyrażamy głębokie oburzenie słowami prof. Krzysztofa Jasiewicza, pracownika Polskiej Akademii Nauk, opublikowanymi w wywiadzie, którego udzielił redakcji „Focus. Historia ekstra” (Nr 2/2013).

W przededniu obchodów 70. rocznicy powstania w getcie warszawskim te słowa nabierają wyjątkowo negatywnego znaczenia. Postawa pracownika naukowego PAN, który insynuuje, że „na Holokaust pracowały przez wieki całe pokolenia Żydów, a nie Kościół katolicki. I Żydzi z tego – jak się wydaje – nie wyciągnęli wniosków (…)” , a także wyraża głębokie przekonanie, że „szkoda czasu na dialog z Żydami, bo on do niczego nie prowadzi” w obliczu podejmowanych przez ostatnie lata starań wielu organizacji o jakość i mądrość tego dialogu, w naszym odczuciu zasługuje na potępienie i krytykę.

Trudno nam przejść obojętnie także wobec wywodu pana Jasiewicza na temat zbrodni w Jedwabnem, której 72. rocznicę upamiętniać będziemy za 3 miesiące. „(…) Bo ja głęboko jestem przekonany, że za zbrodnią w Jedwabnem i innymi pogromami nie stoi chęć zdobycia pierzyn i nocników żydowskich, nawet mniej jest tam odwetu za różne podłości żydowskie (…) – stoi tam wielki strach przed nimi. I ci zdesperowani mordercy być może w duchu mówili sobie: robimy rzecz straszną, ale może nasze wnuki będą nam wdzięczne.” Taka opinia jest hańbiąca dla autora tych słów, a krzywdząca dla społeczności żydowskiej.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni udzielonym wywiadem, a w szczególności decyzją redaktora naczelnego „Focus. Historia” o dopuszczeniu tego żenującego tekstu do druku.

Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

Oto treść oświadczenia Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita":

Zarząd Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” wyraża stanowczy sprzeciw i oburzenie wobec wypowiedzi profesora Krzysztofa Jasiewicza, opublikowanych w czasopiśmie „Focus – Historia ekstra”, nr 2/2013.Profesor Instytutu Studiów Politycznych PAN stwierdza w nim: (…) Na Holokaust pracowały przez wieki całe pokolenia Żydów, a nie Kościół katolicki. I Żydzi z tego – jak się wydaje – nie wyciągnęli wniosków.(…) .

Sugerowanie, że żydowskie ofiary Shoah były „same sobie winne” , jest nie tylko przejawem prymitywnego antysemityzmu, nieznajomości historii Żydów i Zagłady, lecz również zwykłej ludzkiej niegodziwości. Najbardziej niepokojący jest jednak fakt, że osoba publicznie głosząca tego rodzaju poglądy jest pracownikiem naukowym jednego z najbardziej prestiżowych Instytutów Polskiej Akademii Nauk, mającym kontakt z młodym pokoleniem badaczy. Czego mogą się oni nauczyć od kogoś, kto posługuje się antysemickimi stwierdzeniami?

Oczekujemy zdecydowanej reakcji kierownictwa Instytutu Studiów Politycznych PAN oraz władz Polskiej Akademii Nauk. Mamy również nadzieję, że tego rodzaju wypowiedzi spotkają się ze społecznym ostracyzmem i potępieniem, na jakie zasługują.

Zarząd Główny
Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita

Paula Sawicka
Aleksandra Gliszczyńska-Grabias
Marek Gumkowski
Jan Herczyński
Stefan Cieśla
Elżbieta Petrajtis-O’Neill
Monika Wieczyńska