Punkt widzenia »

Ochrona życia – prawo a edukacja

Stefan Wilkanowicz


05-05-2009 / JS

Tocząca się obecnie dyskusja nad sprawą prawnej ochrony życia nie bierze pod uwagę faktu, że każde prawo dla swej skuteczności wymaga szerokiego poparcia opinii publicznej – inaczej, jeśli nawet uda się je uchwalić, będzie obchodzone lub łamane.


Zaś czysto polityczna dyskusja, w której góruje taktyka i emocje, bardziej może szkodzić sprawie niż jej pomagać.

Najważniejszym więc zadaniem są szerokie działania edukacyjne, kierowane do różnych środowisk przy pomocy różnych środków. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę, że mimo wyraźnego postępu w dziedzinie stanu świadomości w tej dziedzinie jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia.

Postanowiliśmy więc przeprowadzić szereg rozmów z ludźmi kompetentnymi, aby zorientować się w rodzaju i zakresie zadań, które trzeba podejmować – lub kontynuować na większą skalę.Rozmowa z prof. Andrzejem Paszewskim (format PDF),

prof. Andrzej Paszewski – Biolog o specjalnosci genetyka i fizjologia mikroorganizmów, genetyka molekularna. Przewodniczacy Rady Naukowej Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa, Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, członek Komitetu Etyki w Nauce PAN, Polskiego Towarzystwa Genetycznego orz Towarzystwa Naukowego Wydziału IV Nauk Biologicznych.


Rozmowa z prof. Jerzym Gałkowskim (format PDF),

prof. Jerzy Gałkowski – Kierownik Katedry Etyki Społecznej i Politycznej, Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia filozoficzne w KUL (1956-61). W latach 1968-72 członek Komitetu Dyrekcyjnego Bureau Internationale Catholique de l‘Enfance. Członek Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL. Od 1989 do 1995 r. v-przewodniczący lubelskiego oddziału PTF. Przewodniczący Rady Programowej Radia Lublin SA (1995-2004), członek: polskiej sekcji UNESCO, Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej (Lublin), Towarzystwa Naukowego KUL (w tym przez 2 kadencje przewodniczący Wydziału Filozoficznego TN KUL). W latach 1980-81 zaangażowany w tworzenie i działanie Wszechnicy „Solidarności” w Lublinie. Od 1989 do 1995 współpracownik Biura Reformy Szkolnej MEN.


Rozmowa z prof. Marią Braun-Gałkowską (format PDF),

prof. Maria Braun-Gałkowska – Psycholog, specjalizuje sie w psychologii mediów, rodziny i psychologii wychowawczej. Jest pracownikiem naukowym Instytutu Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


Rozmowa z doktorem Kazimierzem Szałatą (MP3 / 14,1 MB)

Kazimierz Szałata – Etyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który ma duże doświadczenie w dziedzinie nauczania etyki lekarskiej. Porusza on całą gamę zagadnień związaną ze stanem świadomości środowisk medycznych oraz sposobów przekazywania im wiedzy i budzenia wrażliwości moralnej – między innymi przez dobrowolny powrót do autentycznej do przysięgi Hipokratesa.


Rozmowa z prof. Andrzejem Zollem (format PDF),

prof. Andrzej Zoll – Prawnik, karnista, były przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego i były Rzecznik Praw Obywatelskich.

CZAS NA PROGRAM OCHRONY ŻYCIA (wersja francuska)

Taki tytuł nosi informator, który był rozdawany na ulicach francuskich miast w czasie kampanii prezydenckiej. Nie było to popieranie któregokolwiek z kandydatów, lecz uwrażliwianie wszystkich – wybieranych i wyborców. Opracowany on został przez stowarzyszenie „Alliance pour les Droits de la Vie”.

Informator zawiera następujące działy: Prokreacja a bioetyka; Ciąża i macierzyństwo; Dzieciństwo i płciowość; Zależność i koniec życia; Prawdziwa ochrona prawna ludzkiego embrionu; Prawo dotyczące przyjęcia życia; Ochrona dzieci narodowym priorytetem; Karta zależności – Karta końca życia; Zasady których bronimy.

Publikacja sfinansowana została dzięki zbiórce publicznej (koszt 60 000 euro), była rozprowadzana przez wolontariuszy i rozdano jej około miliona egzemplarzy.


Rozmowa: Młodzież a ochrona życia (format PDF),

Jest to rozmowa anonimowa, aby uniknąć skrępowania uczestników, obaw wobec krytyk ze strony kolegów czy rodziców. Są to opinie niewielkiej grupy, ale wydają się symptomatyczne.


 

Prosimy o wszelkie uwagi i propozycje – można je przesyłać na adres: fundacja@znak.org.pl