Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Wydarzenia »

Bogdan Białek współprzewodniczącym PRChiŻ


31-10-2013 / AP

 Nowym chrześcijańskim współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów został wybrany Bogdan Białek, prezes kieleckiego Stowarzyszenia im. Jana Karskiego oraz redaktor naczelny miesięcznika „Charaktery”. Białek jest inicjatorem wielu działań na rzecz dialogu polsko-żydowskiego.


Bogdan Białek /fot. Internet

Bogdan Białek /fot. Internet

 Wybory uzupełniające do Zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów odbyły się 29 października w Warszawie. W lipcu br. z Rady odeszło dwóch członków Zarządu – współprzewodniczący o. Wiesław Dawidowski oraz Barbara Sułek–Kowalska.

Nowymi członkami Zarządu zostali ks. Grzegorz Michalczyk – krajowy duszpasterz środowisk twórczych, rektor kościoła pw. św. Alberta i Andrzeja w Warszawie, rabin Stas Wojciechowicz – rabin synagogi Gminy Wyznaniowej Żydowskiej „Ec Chaim” w Warszawie oraz Ewa Klinger, nauczycielka w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Władysława IV w Warszawie.

Na swoich stanowiskach pozostali dotychczasowi członkowie Zarządu – współprzewodniczący ze strony żydowskiej Stanisław Krajewski oraz Zbigniew Nosowski, Maria Tajchman i Marta Titaniec.

Bogdan Białek jest redaktorem naczelnym miesięcznika „Charaktery”, prezesem Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, członkiem zarządu internetowej Jesziwy Pardes-Akademii Judaizmu, przewodniczącym Rady Polskiej Fundacji Sufich im. Dżelaladdina Rumiego, członkiem honorowym Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze” w Krakowie oraz członkiem Komitetu Honorowego Międzynarodowego Instytutu Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego. W 1978 ukończył psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

11 października br. został powołany przez Michała Boniego, ministra administracji i cyfryzacji w skład Rady ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji. Od lat działa na rzecz międzyreligijnego dialogu. Od 2011 r. jest organizatorem Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich. Organizuje co roku modlitwy ekumeniczne pod pomnikiem Menora w intencji zamordowanych 20 tys. Żydów z getta kieleckiego w czasie II wojny światowej. W 2012 r. był organizatorem sesji medytacyjnej poświęconej dialogowi chrześcijańsko-buddyjsko-żydowsko-muzułmańskiemu.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów powstała w 1989 roku. Do głównych celów jej działalności należy przyczynianie się do wzajemnego poznawania i zrozumienia się chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych. Rada jest członkiem Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów. Radą wspólnie kierują dwie osoby – jedna reprezentująca chrześcijan, druga Żydów.

Celem Rady jest działalność zmierzająca do wzajemnego zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężenie stereotypów, szerzenie tolerancji i pogłębianie kontaktów międzyreligijnych poprzez praktyczną współpracę oraz wspólne świadectwo o wierze w Boga Jedynego.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów jest członkiem Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ).
Niektóre z inicjatyw podejmowanych przez PRChiŻ: organizowanie corocznego spotkania modlitewnego Szlakiem pomników Getta Warszawskiego w niedzielę najbliższą 19 kwietnia oraz sympozjum teologicznego i modlitwy z okazji żydowskiego święta SIMCHAT TORA (Radość Tory). (ZA KAI)

do druku

poleć stronę