Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Wydarzenia »

Bliskie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie


21-11-2013 / AP

 Polska Rada Chrześcijan i Żydów zainaugurowała 19 listopada w Warszawie cykl otwartych zebrań pod wspólną nazwą „Bliskie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie”. Będą się one odbywały systematycznie, na zmianę raz w kościele katolickim, raz w synagodze.


 Pierwsze spotkanie miało miejsce w kościele duszpasterstwa środowisk twórczych pw. św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego przy Placu Teatralnym.

Rabin dr Joel Chaim-Nowicki mówił o tym, jak judaizm odnosi się do kontrowersyjnych etycznie procedur medycznych. Podkreślił, że w judaizmie nadrzędną wartością jest ochrona życia, bo tylko żywy człowiek może wypełniać przymierze między Bogiem a człowiekiem. Zgodnie z tą zasadą aborcja jest dopuszczalna tylko, jeśli ciąża zagraża życiu matki. Dziecko postrzegane jest wówczas jako zagrożenie dla życia kobiety, a zagrożony człowiek w obronie własnej może zabić agresora. – Ta kobieta może potem mieć jeszcze dzieci, a może zostawiłaby, umierając, dzieci, które już wcześniej urodziła – tłumaczył rabin. O tym, czy ciąża zagraża życiu matki, orzec musi konsylium lekarskie. Pytany o ciążę w wyniku gwałtu, rabin odpowiedział, że aborcja w tym przypadku nie jest możliwa, chyba że stan psychiczny kobiety wskazuje, że mogłaby się targnąć na swoje życie przed rozwiązaniem. Niedopuszczalna jest antykoncepcja, ponieważ Bóg przykazał ludziom, by się rozmnażali. W przypadku mężczyzn używających prezerwatywy jest to łamanie zakazu marnowania nasienia. Istnieją jednak odstępstwa – jeśli kolejna ciąża zagrażałby życiu kobiety lub by ochronić jednego z małżonków, gdy drugie jest chore na AIDS. Judaizm zakazuje też eutanazji. Człowiek nie ma prawa odebrać sobie życia, chyba że grozi mu bałwochwalstwo, morderstwo lub zakazane czynności seksualne. – Na przykład, jeśli ktoś nakazuje ci zabić Kowalskiego pod groźbą zabicia ciebie, wtedy lepiej jest pozwolić się zabić niż zamordować innego człowieka – tłumaczył rabin. Wówczas jest to samobójstwo bierne. Na pytanie z Sali, czy dopuszczalne jest samospalenie w akcie protestu, rabin powiedział, że nie. Niedopuszczalne jest bowiem składanie w ofierze człowieka, nawet jeśli człowiek oznacza tu samego siebie.

Ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk mówił o symbolice w prawosławnej liturgii. Zaznaczył też, że spotkania takie jak to są ważne, bo poznając innych, bardziej poznajemy siebie. Opowiadając o nabożeństwach prawosławnych wskazał, że liturgia oddziałuje na wszystkie zmysły – wzroku poprzez ikony, węchu przez zapach kadzideł i świec, słuchu, bo większość tekstów jest śpiewana, oraz smaku – poprzez przyjęcie Komunii świętej. Duchowny zwracał też uwagę, że symbolika liturgii jest istotna, ponieważ oznacza połączenie tego, co ziemskie, z tym, co Niebiańskie.

Sebastian Rejak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych – gdzie zajmuje się kontaktami z diasporą żydowską – mówił, że kontakty te mają aspekt polityczny, historyczny i religijny. Jedną ze spraw, którą ministerstwo się zajmuje, są wizyty młodych Izraelitów, którzy przyjeżdżają do Polski odwiedzić miejsca pamięci. Starania idą w kierunku tego, by młodzież nie odwiedzała jedynie miejsc śmierci, ale też spotykała się z Żydami żyjącymi obecnie w Polsce oraz ze swoimi polskimi rówieśnikami. Sprawy trudne, jak antysemityzm czy pamięć o Holokauście również są podejmowane. Mecenas Monika Krawczyk, dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego przypomniała, że w Polsce obecnie jest 1200 cmentarzy żydowskich i 200 synagog oraz domów modlitwy. W większości są to zabytki. Funkcjonuje 9 gmin żydowskich, które korzystają z 9, może 12 synagog i domów modlitwy. – Przed wojną w Polsce istniało 1400 gmin żydowskich, a liczba wyznawców judaizmu sięgnęła 3,5 mln, czyli 10 proc. ówczesnego społeczeństwa polskiego – przypomniała Krawczyk. – Obecnie jest tylko od 4 do 8 tys. osób, które identyfikują się z judaizmem. Trudno jest więc im odpowiednio zadbać o całe dziedzictwo żydowskie. Mecenas Krawczyk podkreślała, że żydowską spuścizna jest bogactwem całego narodu polskiego, bo nie sposób jej oddzielić od historii państwa. Stąd Fundacja stara się pozyskiwać fundusze na ochronę zabytków, co nie jest łatwe, bo ponad 90 proc. środków z Ministerstwa Kultury przeznaczanych jest na ochronę zabytków katolickich. Mecenas zachęcała do angażowania się w dzieło ochrony zabytków żydowskich. Gościem specjalnym spotkania była poetka Julia Hartwig, która czytała i interpretowała swoje ostatnie wiersze. Wystąpił też chór Szir Awiw. (Za KAI)

do druku

poleć stronę