Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Wydarzenia »

Wydział studiów żydowskich na niemieckim uniwersytecie


21-11-2013 / AP

 Pierwsze w Europie studia teologii judaistycznej na państwowej uczelni uruchomiono w Niemczech. Na Uniwersytecie Poczdamskim powstała Szkoła Teologii Żydowskiej.


 To istotny przełom, dotychczas bowiem w niemieckim systemie szkolnictwa wyższego funkcjonowały jedynie katolickie i protestanckie wydziały teologiczne, a także niedawno otwarty wydział studiów islamistycznych.

- Światło historii pada dziś na Poczdam – stwierdził dziekan wydziału sztuki na poczdamskiej wszechnicy Johann Hafner. – Oto chwila, gdy po raz pierwszy wyznaniowe studia judaistyczne na państwowej uczelni stają się dostępne na poziomie uniwersyteckim.

Na pierwszy rok zapisało się 47 studentów, od razu przekraczając przewidywany limit. Studia są otwarte dla wszystkich, którzy zamierzają uzyskać licencjat lub magisterium w zakresie teologii żydowskiej. Wszyscy wykładowcy są Żydami.

Jak powiedział rabin Walter Homolka, rektor Abraham Geiger College, utrzymanie kierunku oznacza rocznie koszt co najmniej 2 milionów euro. Pieniądze są potrzebne na utrzymanie sześciu stanowisk profesorskich oraz odnowienie siedziby fakultetu na uniwersyteckim kampusie. Środki te pochodzą z budżetu federalnego, a także z kasy państwowej Brandenburgii oraz z Centralnej Rady Żydów Niemieckich.

Absolwenci studiów teologii judaistycznej będą mogli uzyskać ordynację rabinacką lub tytuł kantora w innych żydowskich uczelniach związanych z poczdamskim wydziałem.

Od 1992 r. na Uniwersytecie Poczdamskim działało Centrum Studiów Europejskich i Żydowskich im. Mojżesza Mendelssohna. To właśnie ta instytucja miała kluczowe znaczenie jeśli chodzi o ulokowanie państwowych studiów teologii judaistycznej właśnie na tej uczelni. (Za JTA, własne)

do druku

poleć stronę