Forum
   
Forum

Polecamy

Nowoczesna parafia

Papieże wobec kwestii żydowskiej

Ochrona życia – prawo a edukacja

Dekalog demokracji

Młodzi o przeszłości i przyszłości

Deklaracja europejska

Deklaracja europejska Chrześcijan Żydów i Muzułmanów

Przeciwko antysemityzmowi

Indeks nazwisk

Indeks tematów

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Sylwa »

Polecamy wybór naszych tekstów


30-12-2013 / AP

 W przededniu zamilknięcia FORUM: Żydzi – Chrześcijanie – Muzułmanie polecamy naszym Czytelnikom książkowe wydanie wyboru tekstów stanowiących dorobek kilkunastu lat pracy tego medium. Książka zawiera płytę CD będącą rozwinięciem i dopełnieniem treści zawartych w książce.


 Można ją otrzymać bezpłatnie pisząc na adres Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK (31-105 Kraków, ul. Kościuszki 37), wysyłając zgłoszenie mailem (fundacja@znak.org.pl).

Poniżej zamieszczamy wstęp do tej publikacji.

- O nic ciebie nie proszę oprócz zrozumienia
(Z. Herbert,
Do Jehudy Amichaja)

Forum, serce każdego miasta starożytnej Europy, było miejscem spotkań, sądów, wymiany. Otaczające je kolumnady rozpraszały echa rozmów, sporów, filozoficznych dysput, zwykłej ludzkiej wrzawy, liturgicznych śpiewów. Samotny przechodzień mógł łowić uchem ich strzępy, składając z nich obraz rzeczywistości wokół placu, wokół miasta. Obraz świata.

Podobnie jest w naszym FORUM, od ponad dziesięciu lat zajmującym się kwestiami polsko- i chrześcijańsko-żydowskimi, a od kilku lat także muzułmańskimi. Z urywanej narracji tego internetowego medium, gromadzącego echa bieżących wydarzeń i debat, ale też starającego się wychwycić puls żywej tradycji tych trzech religii oraz wydobywać z niepamięci minione zdarzenia i ludzi, wyłania się opis otaczającego nas świata. Opis specyficzny, niepełny i urywkowy, ale wyostrzający widzenie zawsze tam, gdzie naprzeciw siebie stają odrębne tożsamości, czy to w gorączce konfliktu, czy z intencją szukania porozumienia. Stąd wydarzenia, zjawiska i postaci, które przywołujemy, nie są na ogół oczywiste i typowe, ale sytuują się na pograniczu, w opalizującej, granicznej sferze kultur, religii, tradycji.

U podłoża powstania FORUM leży bowiem nie tyle dążenie do opisania świata, co wola uczestniczenia w dialogu. Wierzymy, że przyszłość Polski i Europy zależy właśnie od dialogu, od jego istnienia lub braku.

Dziś, po przeszło dziesięciu latach działania FORUM: Żydzi – Chrześcijanie – Muzułmanie, zapraszamy do lektury wyboru tekstów w postaci niniejszej książki oraz załącznego do niej dysku.

Trzeba tu podkreślić, że FORUM pracując nieprzerwanie od tylu lat stało się prawdziwą kopalnią wątków, tematów, postaci. Kompozycja tekstów zawarta z książce nie rości sobie ambicji przedstawienia zobiektywizowanego przeglądu dorobku naszego medium. Nie byłoby to możliwe w tak niedużym tomie. Jest to zatem raczej swobodna impresja złożona z artykułów, które po prostu dobrze i ciekawie się czyta. Wszystkie dotyczą spraw istotnych, co jednak nie oznacza, że wszystkie sprawy, które uznajemy za istotne, zostały tu poruszone. Nie ma tu jednorodności, bo nie ma jej też w FORUM; dyskurs naukowy spotyka się z publicystyką, recenzje książek przeplecione są wywiadami. Można oczywiście studiować ten tom na wyrywki, ale mamy nadzieję, że pożyteczna okaże się także linearna lektura naszej silvae rerum.

Nieco inną rolę pełni załączona płyta CD. Zawiera tytuły i zajawki tekstów dostępnych na naszej stronie internetowej, do których doprowadzą Czytelnika zamieszczone na płycie linki. To także jest wybór, i to niewielki w porównaniu z zawartością FORUM, jednak o wiele bardziej systematycznie wprowadzający w poszczególne tematy, jak rytm kalendarza świąt żydowskich, chrześcijańskich czy islamskich, tok poszczególnych debat, wątki historyczne. Także i tej części naszej antologii daleko jest do wyczerpania poruszanych przez nas zagadnień, mamy jednak przekonanie, że tego rodzaju przewodnik po FORUM może się okazać dobrą pomocą dla nauczycieli, studentów czy pasjonatów.

Obie te publikacje, komplementarne względem siebie, są uporządkowane według tego samego klucza, który jest różny od schematu naszej strony internetowej. Każda z tytułowych tradycji: Żydzi, Chrześcijanie i Muzułmanie, ma swój rozdział, a w nim część poświęconą tematyce religijnej, następnie ważnym lub ciekawym postaciom, a wreszcie zdarzeniom i debatom, historycznym i współczesnym.

Szczególną wagę ma dla nas ostatni rozdział zatytułowany Dialog. Otwiera go część, którą nazwaliśmy Inspiracje, stanowiąca pewnego rodzaju duchowe motto FORUM. Zawiera między innymi wybór tekstów założyciela i naczelnego redaktora naszego medium, Stefana Wilkanowicza, prezesa Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK. Także i ten rozdział książki ma swoje rozwinięcie i dopełnienie na płycie CD.

Anna Pawlikowska

do druku

poleć stronę