Wstęp Nowoczesna parafia Komentarze Diagnozy Refleksje Relacje Polecamy
NOWOCZESNA PARAFIA

Struktury kościelne na terenach wiejskich - Maria Rogaczewska 

Pejzaż wiejski z parafią na pierwszym planie

Parafia zawsze stanowiła najważniejszą dla mieszkańców wsi instytucję kościelną, wpisaną od wieków w rytm codziennego i odświętnego życia. Jej rola w organizowaniu życia wspólnotowego na wsi zmieniała się, ale mimo tych zmian, parafia pozostawała podstawowym ośrodkiem autorytetu religijno-moralnego a także ośrodkiem koncentrującym energię lokalnej społeczności aż do czasów II wojny światowej.
pełny tekst


Jak parafie żyją?

Niemal każda parafia jest zapleczem działania organizacji, ruchów i stowarzyszeń wiernych świeckich. Prawo do zrzeszania się wiernych, prowadzenia publicznych zbiórek i działalności charytatywnej oraz zakładania fundacji zostało później potwierdzone w postanowieniach Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polska, podpisanego w 1993 r.
pełny tekst


Pejzaż parafialny w ostrych barwach

Przeprowadziliśmy badania jakościowe metodą studium przypadku. Można na ich podstawie sformułować kilka hipotez na temat różnic między parafiami wiejskimi i miejskimi. Rozwinięcie tych hipotez i dostarczenie empirycznych świadectw na ich rzecz jest oczywiście kwestią dalszych badań, w tym ilościowych.
pełny tekstNumer konta / Bank account: PL 41 1240 4533 1111 0000 5434 1522 (Pekao SA)
Adres / Address: ul. Kosciuszki 37 30-105 Kraków
tel. (12) 61 99 538 fax (12) 61 99 502
e-mail
Partnerzy projektu: