Wstęp Nowoczesna parafia Komentarze Diagnozy Refleksje Relacje Polecamy
NOWOCZESNA PARAFIA

Nowoczesna parafia - komentarze 

Nowoczesna parafia, komentarz - Juliusz Zychowicz

Część postulatywna tekstu o nowoczesnej parafii wydaje mi się jak najbardziej słuszna. Tylko, że… często ma charakter pobożnych życzeń, które nie wiadomo, jak realizować. Stosunkowo najbardziej realistyczne wydają mi się - odniesienie się do doświadczeń parafii św. Szczepana w Krakowie w czasie stanu wojennego. Trzeba by tu jednak dodać, że wtedy dobrze działała Rada Parafialna, a także Rada Diecezjalna i zespoły, które powstały w czasie Synodu. Niestety potem wszystko jakoś się rozeszło po kościach… pełny tekst

Nowoczesna parafia, komentarz - ks. Witold Świąder

Jeśli się udało zaprosić rodziców do domu rekolekcyjnego na wiele godzin, to otwierali się na Boże sprawy, niektórzy szli do spowiedzi po wielu latach. Przy tej okazji zawsze okazywało się, że trzeba troską objąć szerszy krąg ludzi. Szliśmy więc z pomocą i robiliśmy to razem, ksiądz nie był sam. To były doświadczenia z dorosłymi. Osobny, piękny rozdział, to praca z młodzieżą, praca która trwała w moim przypadku łącznie kilkadziesiąt lat...pełny tekst


Nowoczesna parafia, komentarz - ks. Jan Wal

Na Zachodzie niektóre zadania pastoralne wykonują całe zespoły ludzi złożone z duchownych i świeckich, np. w czasie rekolekcji ksiądz głosi nauki, siostra zakonna udziela instruktażu, jak pielęgnować obłożnie chorego w domu, świeccy wyświetlają filmy religijne, itp. Chodzi o to, aby wiele inicjatyw duszpasterskich w parafii stanowiło zintegrowany zespół działań. Jest to szczególnie ważne, gdy chodzi o parafialne inicjatywy kulturalne... pełny tekst


Nowoczesna parafia, komentarz - ks. Józef Jakubiec

Owocem tych lat pracy w parafii jest rejonizacja. Mamy 5 rejonów. Każdy ksiądz jest opiekunem 1 z nich, odwiedza często chorych. Wikarzy odwiedzają parafian. Proboszcz co roku wizytuje inny rejon. W 5 lat odwiedzam całą parafię. Dzięki rejonizacji mamy lepszy i bliższy kontakt z ludźmi i rodzinami. Owocem integrującym parafię i osiedle jest wspólnie organizowana FAMILIADA. Rodzinne święto parafii i osiedla trwające przez 3 ostatnie tygodnia września z okazji odpustu patrona parafii św. Michała Archanioła...pełny tekst

Numer konta / Bank account: PL 41 1240 4533 1111 0000 5434 1522 (Pekao SA)
Adres / Address: ul. Kosciuszki 37 30-105 Kraków
tel. (12) 61 99 538 fax (12) 61 99 502
e-mail
Partnerzy projektu: