Wstęp Nowoczesna parafia Komentarze Diagnozy Refleksje Relacje Polecamy
DEKALOG DEMOKRACJI

Nowoczesna parafia - diagnozy 


 Non-profit in Ecclesia - Wojciech Sadłoń SAC

Instytucjonalny wymiar Kościoła katolickiego w Polsce jest bardzo rozbudowany. Od 2002 r., gdy zakończył się rozpoczęty przez Jan Paweł II proces reorganizacji administracyjnej Kościoła w Polsce, w naszym kraju istnieje 10162 parafii zgrupowanych w 39 diecezjach. Do tego dochodzą jednostki administracyjne 113 wyznań religijnych niekatolickich... pełny tekst

 Pejzaż wiejski z parafią na pierwszym planie - Maria Rogaczewska

Parafia zawsze stanowiła najważniejszą dla mieszkańców wsi instytucję kościelną, wpisaną od wieków w rytm codziennego i odświętnego życia. Jej rola w organizowaniu życia wspólnotowego na wsi zmieniała się, ale mimo tych zmian, parafia pozostawała podstawowym ośrodkiem autorytetu religijno-moralnego, a także ośrodkiem koncentrującym energię lokalnej społeczności aż do czasów II wojny światowej... pełny tekst

 Jak parafie żyją? - Maria Rogaczewska

Niemal każda parafia jest zapleczem działania organizacji, ruchów i stowarzyszeń wiernych świeckich. Prawo do zrzeszania się wiernych, prowadzenia publicznych zbiórek i działalności charytatywnej oraz zakładania fundacji zostało później potwierdzone w postanowieniach Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polska, podpisanego w 1993 r... pełny tekst

 Pejzaż parafialny w ostrych barwach - Maria Rogaczewska

Przeprowadziliśmy badania jakościowe metodą studium przypadku. Można na ich podstawie sformułować kilka hipotez na temat różnic między parafiami wiejskimi i miejskimi. Rozwinięcie tych hipotez i dostarczenie empirycznych świadectw na ich rzecz jest oczywiście kwestią dalszych badań, w tym ilościowych...pełny tekst

 Co łaska, czyli parafialne cenniki - Michał Kuźmiński, Maciej Müller

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”, ale „godzien jest robotnik zapłaty swojej”. Stawek na ofiary za posługę kościelną właściwie nie ma. Ale właściwie są...pełny tekst

 Między osiedlowym sklepem a supermarketem. Parafia w czasach wolnego rynku - ks. Andrzej Draguła

Supermarkety są rzeczywistymi świątyniami społeczeństwa konsumpcyjnego, zgodnie zresztą z maksymą Marylin Monroe, która mówiła, że to nie pieniądze dają szczęście, lecz dopiero zakupy. Ale supermarket to nie tylko sklep, to metafora świata, w którym od niedawna przyszło nam żyć...pełny tekst

 Fenomen parafii w Leśnej - Tomasz Ponikło

Napis nad ołtarzem – „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi" – najwięcej mówi o zmianach w Leśnej. Proboszcz jest pewien, że to dzięki przywilejowi obcowania ze świętymi jego parafianie noszą w sobie kawałek Nieba. A na europejskich konferencjach transplantalogicznych o małej miejscowości pod Żywcem mówi się jako o fenomenie...pełny tekst

 Wspólnota wspólnot - Andrzej Potocki OP

Warto zabiegać, by parafia tworzona jako wspólnota wspólnot mogła się stać miejscem spotkania, doświadczenia wiary, wzajemnej modlitwy. Środowiskiem, w którym ludzie będą się znali, troszczyli się o siebie wzajemnie i uczyli współpracy...pełny tekst

 Potrzeba nowych miejsc - Michael N. Ebertz

W czasach pluralizmu i coraz większego rozluźnienia struktur społecznych warto zwrócić uwagę na przestrzenie pastoralne. Indywidualne możliwości wyboru i model społeczeństwa mobilnego sprawiają, że powstają nowe więzi i środowiska, które w coraz mniejszym stopniu dają się przyporządkować terytorialnemu pojęciu parafii...pełny tekst

Parafia po amerykańsku - Bartosz Wieczorek

Program JustFaith dostarcza pomysły, idee i konkretne projekty pozwalające jego uczestnikom — w każdej z parafii — zaangażować się w pracę społeczną, która nie będzie jednorazową akcją, ale uczyni z nich proroków sprawiedliwości społecznej... pełny tekst

Numer konta / Bank account: PL 41 1240 4533 1111 0000 5434 1522 (Pekao SA)
Adres / Address: ul. Kosciuszki 37 30-105 Kraków
tel. (12) 61 99 538 fax (12) 61 99 502
e-mail
Partnerzy projektu: