Wstęp Nowoczesna parafia Komentarze Diagnozy Refleksje Relacje Polecamy
Nowoczesna parafia

Nowoczesna parafia - inne programy Fundacji 


Fundacja Kultury Chrześcijańskiej została założona w 1993 roku przez Społeczny Instytut Wydawniczy „ZNAK” Spółka z o.o. w Krakowie jako narzędzie międzynarodowej współpracy w dziedzinie rozwoju kultury chrześcijańskiej.
Cele Fundacji:
• propagowanie i pogłębianie chrześcijańskiego humanizmu;
• szerzenie postaw tolerancji, autentycznego dialogu i współpracy pomiędzy różnymi religiami i narodami dla wzajemnego wzbogacania się i realizowania wspólnych wartości;
• szerzenie i pogłębianie znajomości kultur różnych narodów zwłaszcza sąsiadów Polski;
• propagowanie szacunku wobec praw ludzi i kultur do swobodnego rozwoju;
• inicjowanie i wspieranie prac w tym zakresie.

Fundacja realizuje projekty w zakresie dialogu międzynarodowego, międzyreligijnego i społecznego.PROGRAM "EURODIALOG - PUNKTY WIDZENIA" - www.eurodialog.org.pl

Na stronie zamieszczane są rozmowy o różnych aktualnych zagadnieniach europejskich. Rozmowy są dostępne w różnych językach, w formie dźwiękowej oraz niekiedy pisanej. Chodzi nam o stosunkowo szybkie konfrontowanie różnych punktów widzenia, pożyteczne dla parlamentarzystów, instytucji europejskich, dziennikarzy oraz organizacji i osób troszczących się o twórczą wymianę doświadczeń oraz projektów. Jesteśmy przekonani, że naszemu kontynentowi potrzebna jest mądra integracja, która zachowuje bogactwo różnorodności i pogłębia wspólną bazę wartości, bez której trudno o skuteczną współpracę, także w dziedzinie gospodarczej. Rozpoczęliśmy od reperkusji wywołanych przez publikacje karykatur Mahometa, a także refleksje dotyczące Białorusi - głównie z punktu widzenia jej przyszłości - starając się zrozumieć jej kulturę i znaczenie dla Europy. Przyszłość Ukrainy i Dialog kultur. Strona jest promowana wśród europarlamentarzystów, mediów i europejskich instytucji.PROGRAM: "MAGAZYN INTERNETOWY: FORUM: ŻYDZI-CHRZEŚCIJANIE-MUZUŁMANIE" - www.znak.org.pl

W ramach projektu prowadzona jest witryna www.znak.org.pl, na której systematycznie podajemy informacje na temat dialogu żydowsko-chrześcijańskiego, chrześcijańsko-muzułmańskiego oraz polsko-żydowskiego. Na bieżąco monitorowana jest polska prasa a także prezentowane są najważniejsze wydarzenia, zjawiska i ludzi związanych z dialogiem międzyreligijnym.PROGRAM "MOSTY TOLERANCJI" - www.tolerancja.pl

Witryna, na której systematycznie zamieszczane są wiadomości oraz artykuły do bloków tematycznych. Strona zamieszcza też ogłoszenia o inicjatywach organizowanych przez inne organizacje współpracujące. Link do www.tolerancja.pl umieszczony jest na licznych pokrewnych stronach www. Portal współpracuje, na co dzień ze specjalistami w tematyce wschodniej - wolontariuszami. Główny pomocnik: Grzegorz Demel – dziennikarz z Sanoka, (świetna znajomość języka ukraińskiego i sytuacji politycznej na Ukrainie). Średnia liczba wejść miesięcznie: ok. 30 000. Osoba odpowiedzialna: Sylwia Gajownik"MŁODZI O PRZESZŁOŚCI I PRZYSZŁOŚCI" - www.znak.org.pl/ankieta

Ankieta skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dotycząca zagrożeń wynikających z nietolerancji i ksenofobii oraz sposobów przeciwdziałania im. Młodzi ludzie z kilkunastu krajów odpowiadają na pytania: „Jakie dziś widzicie zagrożenia? Co młodzi ludzie powinni zrobić, aby je usuwać? Co wy (wasza klasa, szkoła, organizacja) możecie zrobić?”. Odpowiedziom towarzyszy refleksja nad historycznymi przejawami nienawiści (na stronie internetowej zamieszczone są obszerne informacje i odsyłacze do stron internetowych podejmujących temat obozów zagłady, a także do poprzedniej ankiety Znaku „Dlaczego Auschwitz? Dlaczego Kołyma? Dlaczego Kosowo?”. Dodatkowo, uczestnicy biorą udział w warsztatach dziennikarskich, podczas których przygotowują teksty, nagdania, prezentacje multimedialne dotyczące tematyki dialogu i przeciwdziałania nienawiści. Fundacja Znak ma w planach skierowanie ankiety do młodzieży z najbardziej zagrożonych rejonów świata (Rwanda, Kambodża), a także stworzenie internetowego forum wymiany myśli i spotkania uczestników w Oświęcimiu.- www.3pytania.pl

Projekt miał na celu zebrać refleksję osobiste młodych ludzi, ujęte w formie listu do przyjaciela.. Otrzymaliśmy blisko 100 prac konkursowych, szereg z nich zostało opublikowane na stronie internetowej: www.3pytania.pl. w wersji językowej: polski, angielski, francuski, rosyjski, niemiecki. Teksty te zostały uzupełnione o szeroki zestaw informacji dotyczących byłych obozów zagłady oraz refleksje i prezentację dzieł sztuki byłego więźnia Oświęcimia prof. Józefa Szajny."MOJA NIEZWYKŁA PRZYJAŹŃ" - www.tolerancja.pl/przyjazn

Projekt, skierowany do młodzieży, miał na celu poruszyć problemy związane z przyjaźnią pomiędzy młodymi ludźmi, których różni narodowość, kultura, kolor skóry, czy religia. W projekcie wzięło udział około 300 osób z różnych regionów Małopolski. Wyróżnione prace zostały opublikowane na stronie - www.tolerancja.pl/przyjaznNumer konta / Bank account: PL 41 1240 4533 1111 0000 5434 1522 (Pekao SA)
Adres / Address: ul. Kosciuszki 37 30-105 Kraków
tel. (12) 61 99 538 fax (12) 61 99 502
e-mail
Partnerzy projektu: